Postup práce

Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu apod. je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materiálem.

Při zdění z různých materiálů, při dozdívkách z jiných zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí je třeba před vlastním omítáním vyplnit vodorovnou spáru vhodným materiálem (např. PUR pěna).

Překlad nebo přechod různých materiálů je třeba vyztužit armovací sítí.

Suché omítkové směsi se zpracovávají vhodnými omítacími stroji (např. m-tec, PFT, Putzknecht apod.).

Několik hodin před omítáním je třeba osadit na všech okrajích a rozích nerezové omítkové profily.

Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je potřeba podklad před nanesením omítky navlhčit (nesmí být na povrchu vytvořen vodní film), následně se nanáší omítka ve tvaru housenky omítacím strojem v tloušťce 8 (10) až 25 mm na jeden pracovní krok.

V případě požadovaných větších tlouštěk (např. u nerovných podkladů) se po mírném zatuhnutí (podle podkladu po 10 - 20 minutách) nanese metodou "čerstvé do čerstvého" další případná vrstva.

Nanesenou omítku zarovnat stahovací latí (h - profil) do roviny a po jemném zatuhnutí seříznout stěrkovou špachtlí a vhodným plochým (dřevěným) hladítkem vyhladit.


V případě aplikace omítek s vložením sklotextilní výztuže se postupuje následovně:


  • nanést cca 1 / 3 celkové tloušťky omítky
  • vložit sklotextilní výztuž (s překrytím min. 10 cm), napnuté v jedné rovině bez průhybů
  • nanést zbylou část sádrové omítky v závislosti na celkové tloušťce
  • v případě vyztužování větších ploch než 20 m2 je nutno tyto plochy rozdělit pracovními spárami (viz výše), aby bylo možné pracovat systémem "čerstvé do čerstvého" a respektoval se náběh tuhnutí omítky.

Plošná výztuž v omítce nedokáže s úplnou jistotou zabránit tvorbě trhlin, avšak toto opatření riziko výrazně snižuje.

Plochy, které budou obloženy nesmějí mít hladký povrch.

Před nanesením každé další vrstvy, resp. povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka: 10 dní na 10 mm tloušťky omítky.ZATEPLENÍ.BIZ